ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

 Τι είναι το εθνικό κτηματολόγιο

Το Εθνικό Κτηματολόγιο είναι ένα ενιαίο και διαρκώς ενημερωμένο σύστημα πληροφοριών που καταγράφει πλήρως όλα τα ακίνητα και τα δικαιώματα (εγγραπτέα) πάνω σε αυτά σε όλη τη χώρα, με σκοπό την προστασία και την κατοχύρωσή τους.

Δεν έχει την έννοια του φορολογικού ελέγχου.

Η σύνταξη του αποσκοπεί στη δημιουργία ενός σύγχρονου, πλήρως αυτοματοποιημένου αρχείου ακίνητης ιδιοκτησίας, όλα τα στοιχεία του οποίου έχουν αποδεικτικό χαρακτήρα, εξασφαλίζοντας τη μεγαλύτερη δυνατή δημοσιότητα και ασφάλεια των συναλλαγών.

Πρόκειται για ένα σύστημα πολύ πιο σύγχρονο και ολοκληρωμένο από το παλαιό σύστημα των Υποθηκών και Μεταγραφών που υποστηρίζουν τα Υποθηκοφυλακεία. Με την καταγραφή στο κτηματολόγιο επιτυγχάνουμε την πλήρη καταγραφή της πληροφορίας που αφορά σε κάθε ακίνητο συνδυάζοντας τη χωρική με τη νομική πληροφορία.

Συγκεκριμένα, το Εθνικό Κτηματολόγιο:

  1. Καταγράφει με βάση το ακίνητοόλες τις πράξεις που δημιουργούν, μεταβιβάζουν, αλλοιώνουν ή καταργούν δικαιώματα σε ακίνητα. Μπορούμε συνεπώς να πληροφορηθούμε άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα το σύνολο των δικαιωμάτων που υπάρχουν σε κάθε ακίνητο. Έτσι, όλα γίνονται πιο απλά και ξεκάθαρα. 
  2. Εγγυάται τις νομικές πληροφορίες που καταγράφει, καθώς η καταχώριση κάθε πράξης γίνεται μόνο μετά από ουσιαστικό έλεγχο νομιμότητας, δηλαδή καμία πράξη δεν καταχωρίζεται αν ο μεταβιβάζων δεν είναι ο φερόμενος στο κτηματολόγιο ως δικαιούχος.
  3. Καταγράφει και την γεωγραφική περιγραφή (μορφή, θέση και μέγεθος) του ακινήτου.
  4. Αποκαλύπτει και καταγράφει συστηματικά τη Δημόσια ακίνητη περιουσία, για πρώτη φορά στη σύγχρονη Ελλάδα.
  5. Καταγράφει τα δικαιώματα από χρησικτησίαη οποία, ιδίως στην επαρχία, αποτελεί τον συνηθέστερο ίσως τρόπο κτήσης κυριότητας λόγω του άτυπου των μεταβιβάσεων.

Δηλώσεις ακινήτων κτηματολογίου

Το πρώτο στάδιο κατά τη διαδικασία κτηματογράφησης είναι η υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας από όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν δικαιώματα σε ακίνητα. Υποχρέωση υποβολής δήλωσης έχουν και όσοι διαχειρίζονται ξένη περιουσία. Η δήλωση αφορά δικαίωμα και όχι ακίνητο. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση που ένα ακίνητο ανήκει σε παραπάνω από ένα άτομο, πρέπει όλοι όσοι έχουν δικαίωμα σε αυτό, να το δηλώσουν (π.χ. αυτός που έχει την ψιλή κυριότητα και αυτός που έχει την επικαρπία του ακινήτου). Επίσης η δήλωση αφορά όλα τα ακίνητα των υπό κτηματογράφηση περιοχών, εντός και εκτός σχεδίου, είτε είναι αστικά, είτε είναι αγροτικά, είτε είναι οικοδομημένα, είτε όχι. Η δήλωση ιδιοκτησίας αποτελεί προυπόθεση για οποιαδήποτε πράξη αφορά το ακίνητο στο μέλλον π.χ. μεταβίβαση, γονική παροχή, δωρεά, έκδοση οικοδομικής αδείας.

Η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων είναι τρείς μήνες για τους κατοίκους εσωτερικού , ενώ για κατοίκους εξωτερικού είναι έξι μήνες. Οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να κινηθούν έγκαιρα και να συλλέξουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία και έγραφα που απαιτούνται. Η ορθή και επιστημονικά τεκμηριωμένη σύνταξη των δηλώσεων κτηματολογίου είναι η μόνη εγγύηση για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων επί του ακινήτου σας.

Για τον λόγο αυτό το γραφείο μας, με έμπειρους συνεργάτες, αναλαμβάνει υπεύθυνα και αξιόπιστα:

  • Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων Κτηματολογίου
  • Τοπογραφικά διαγράμματα
  • Φωτοερμηνείες για Κτηματολόγιο και Τακτοποιήσεις Αυθαιρέτων.