Δήλωση πραγματικών τετραγωνικών χωρίς πρόστιμα και αναδρομικά

ΟΙΚΙΣΜΟΣ

Νόμο του κράτους αποτελεί πλέον η διάταξη με την οποία δίνεται η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες ακινήτων να δηλώσουν χωρίς αναδρομικές συνέπειες την πραγματική επιφάνεια των ακινήτων τους στους δήμους. Από την επιφάνεια αυτή εξαρτάται άμεσα το ύψος διαφόρων επιβαρύνσεων που καταλήγουν στα ταμεία των δήμων, όπως είναι το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας, ο δημοτικός φόρος και τα δημοτικά τέλη.

Τα σημαντικότερα σημεία της σχετικής διευκόλυνσης για τους ιδιοκτήτες ακινήτων είναι τα εξής:

- όλοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν στον δήμο δήλωση της πραγματικής επιφάνειας των κτισμάτων τους γλιτώνοντας από αναδρομικά τέλη πρόστιμα και προσαυξήσεις

- όσοι υποβάλλουν τη σχετική δήλωση πραγματικής επιφάνειας έως το τέλος του έτους δεν θα καταβάλλουν ούτε ευρώ σε αναδρομικά για την επιπλέον επιφάνεια που δηλώνουν

- όσοι υποβάλλουν τη σχετική δήλωση από τις 2 Ιανουαρίου έως και τις 31 Μαρτίου θα επιβαρυνθούν με αναδρομικά τέλη για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως και την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης στον δήμο

- η προθεσμία για την ευνοϊκή ρύθμιση προς τους ιδιοκτήτες ακινήτων εκπνέει στις 31 Μαρτίου 2020. Εφόσον η δήλωση υποβληθεί αργότερα και εφόσον δεν έχει δοθεί παράταση από το υπουργείο Εσωτερικών, τότε ο ιδιοκτήτης θα επιβαρυνθεί με τέλη και προσαυξήσεις αναδρομικά για τουλάχιστον μια 5ετία

 

- οι κυριότεροι φόροι και τέλη που γλιτώνει ο ιδιοκτήτης ακινήτων είναι το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας, ο δημοτικός φόρος και τα δημοτικά τέλη

- για να ολοκληρωθεί η διαδικασία της αλλαγής της επιφάνειας θα πρέπει να ενημερωθεί ο ΔΕΔΔΗΕ, ο οποίος τηρεί το αρχείο επιφάνεια των κτισμάτων και με βάση αυτό βεβαιώνονται τα παραπάνω τέλη στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος. Θεωρητικά, η ενημέρωση του αρχείου γίνεται από τον ίδιο τον δήμο αλλά είναι πολύ πιθανό να ζητηθεί από τον ιδιοκτήτη να μεταβεί σε υποκατάστημα του ΔΕΔΔΗΕ προκειμένου να κάνει τη διόρθωση της επιφάνειας

- η δυνατότητα διόρθωση της επιφάνειας διευκολύνει και τις μεταβιβάσεις ακινήτων καθώς απαιτείται βεβαίωση από τον δήμο για τη μη οφειλή ΤΑΠ με βάση όμως την πραγματική επιφάνεια του ακινήτου, όπως προκύπτει από βεβαίωση μηχανικού.

 

πηγη: www.capital.gr

Leave your comments

Comments

  • No comments found